Tin ảnh – vui cười

Sự thật và Dối trá

Đôi khi chúng ta chỉ nhìn nhận sự việc bằng mắt thường thì sẽ khó phân biệt được đâu…

Lũ về nhiều quá

Năm nay lũ về nhiều quá, bà con cô bác trong vùng ảnh hưởng cẩn thận nhé !

Sát phạt nhau quá

Các bạn Cún con này đang Sát phạt nhau quá, coi chừng bị An ninh bắt nhé ^^!

Đại nhân anh minh

Cuôc đời vốn vô thường, việc gì tới nó sẽ tới ! Đôi lúc người tốt lại nhận lấy…