Tư thế nhân vật

Category

Vẽ minh họa

Skill

Adobe Illustrator
Designed By: Dathugo
Year Completed: 2014

Nếu bạn đã xây dựng sẵng 1 nhân vật làm đại diện tiêu biểu cho dòng sản phẩm của mình thì đó là 1 việc làm rất cần thiết trong khâu Quảng bá. Từ nhân vật Gốc, chúng tôi sẽ giúp bạn sáng tạo thêm các tư thế, động tác giúp thể hiện được ý đồ trong chiến lược Marketing mới của bạn !
Còn nếu bạn chưa có gì có, chúng tôi có thể giúp bạn sáng tạo Nhân vật Mới ngay từ đầu 🙂


Copyright © 2015-2024 HUGODESIGN Team, All Rights Reserved.
Build with Love by DatHUGO