InfoGraphic Sinh Viên lớp C

Category

Infographic

Skill

Adobe Illustrator
Designed By: Dathugo
Produced By: SPLASH COPYWRITERS
Year Completed: 2015

Ắc hẳn bạn đã đôi lần bắt gặp những thiết kế dạng INFOGRAPHIC – tạm gọi là Thông Tin Đồ Họa, nhằm cung cấp đến người xem những thông tin cụ thể trực quan về 1 vấn đề nào đó trong cuộc sống !
C Grade Infographic là 1 Project nho nhỏ hóm hỉnh mà mình có dịp thực hiện cho khách hàng, hy vọng sẽ cung cấp 1 vài thông tin thú vị đến người đọc.

Design by Dathugo
Copyright © 2015-2023 HUGODESIGN Team, All Rights Reserved.
Build with Love by DatHUGO