Giao diện ứng dụng MARIPOS


Bản Mockup dành cho ứng dụng MARIPOS đã được khách hàng đồng ý. Thiết kế này sử dụng trên các dòng máy POS chạy hệ điều hành WINDOW theo phong cách Metro.

Copyright © 2015-2023 HUGODESIGN Team, All Rights Reserved.
Build with Love by DatHUGO