Giao diện mới Website VIMS

Category

Thiết kế Web

Skill

Adobe Illustrator
Designed By: Dathugo
Produced By: PFP TECHNOLOGY CO., LTD.
Year Completed: 2018

Thiết kế mới giao diện Website theo hướng trải nghiệm người dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, theo đó khi khách hàng truy cập website thì những yếu tố đầu tiên ở trang Homepage giữ chân họ lại sẽ là :
– Tốc độ tải trang nhanh
– Bố cục cân đối nhẹ nhàng
– Hình ảnh ấn tượng, bắt mắt
– Nội dung đơn giản, có trọng tâm
Mẫu thiết kế dành cho VIMS là 1 ví dụ điển hình cho những thay đổi giúp mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn của HUGODESIGN SPACE !

Copyright © 2015-2023 HUGODESIGN Team, All Rights Reserved.
Build with Love by DatHUGO